Intergracija osoba s invaliditetom

Intergracija osoba s invaliditetom

Prema procjenama Ujedinjenih naroda (UN) problem invalidnosti je mnogo rašireniji nego što se inače misli: od deset stanovnika svake zemlje bar je jedan u izvjesnoj mjeri osoba s invaliditetom. Velika je potreba za inkluzijom, kao temeljnim načelom svih ljudskih prava i temeljnih sloboda, a projekt ima za cilj osigurati preduvjete za ravnopravno uživanje prava i aktivno sudjelovanje osoba s invaliditetom u svim područjima života zajednice. U Izvješću o osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo navedeno je da u Republici Hrvatskoj, po stanju na dan 04.09.2023., živi 657.791 osoba s invaliditetom te na taj način osobe s invaliditetom čine 17% ukupnog stanovništva RH. Invaliditet je prisutan i u dječjoj dobi, 0 - 19 godina, i to u udjelu od 11,1%. U Nacionalnoj strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2021. do 2027. godine istaknuto je da obrazovanje kao cjeloživotni proces stjecanja znanja i vještina, odnosno razvoja sposobnosti, temeljni je čimbenik društvene uključenosti i neovisnosti osoba s invaliditetom. Osiguravanje uvjeta za inkluzivno obrazovanje nije važno samo za osobe s invaliditetom, već i za osobe bez invaliditeta kako bi imale prilike za upoznavanje ljudske različitosti. Zato se pokrenuo projekt Dijalogija: Inkluzija osoba s invaliditetom. Inkluzivno obrazovanje podrazumijeva izvaninstitucionalnu edukaciju te prilagodbu obrazovnog sustava i školskih ustanova potrebama, mogućnostima, sposobnostima i interesima djece s teškoćama u razvoju i mladih osoba kako bi osobnost svakog pojedinca došla do punog izražaja. Analizom stanja utvrđena je potreba daljnjeg poboljšanja kvalitete života osoba s invaliditetom, osnaživanje kapaciteta pružatelja usluga, izgradnja pristupačnog okruženja i komunikacijskih sustava i tehnologija te izgradnja inkluzivnog društva. Pritom je potrebno osigurati učinkovite mjere alternativne podrške i edukacije za inkluziju osoba s invaliditetom. Iako osobe s invaliditetom čine vidljivu skupinu stanovništva u Hrvatskoj, potrebno je povećati senzibilitet prema njihovim potrebama da bi im se omogućilo primjereno obrazovanje i zapošljavanje te zdrav, aktivan i kvalitetan život. Stručnjaci koji sudjeluju u programima edukacije su Albina Žnidar, predstavnica osoba s invaliditetom koja već dugi niz godina sudjeluje u edukaciji mladih i Denis Marijon, predsjednik Hrvatskog saveza udruga za mlade i studente s invaliditetom.

Edukacije provodimo u partnerstvu s Hrvatskim savezom udruga za studente i mlade s invaliditetom - SUMSI.

Filmovi na projektu Dijalogija: Inkluzija osoba s invaliditetom (Isti, a različiti- niz kratkih filmova)

Za pristup platformi i detaljne informacije molimo javite se Danijeli Kvesić Stojanac na: danijela@festivaloftolerance.com.


Search