Suzbijanje međuvršnjačkog nasilja

Suzbijanje međuvršnjačkog nasilja

DIJALOGIJA

Školovanje, te uopće odrastanje djece i mladih, trebali bi biti zaštićeno vrijeme ali i prostor u kojem je jedini zadatak otkrivanje i razvoj potencijala koje u sebi svaka mlada osoba ima. Prečesto je taj prostor i to vrijeme obilježeno agresivnim probojem nasilja i to od same djece i mladih. Razgovarajmo o tome!


Search