Partnerski projekti

Veliko međunarodno partnersko iskustvo, s posebnim naglaskom na europsku i regionalnu kulturnu suradnju, osigurava kontinuiran razvoj programa i projekata te provedbu aktivnosti i kvalitetu programa u nekoliko sektora djelovanja (kultura, obrazovanje i volontiranje). Strategijom partnerstva, fokus se stavlja na korištenje zajedničkih resursa partnera i Udruge, dijeljenje dobre prakse te razvijanje samostalnog i zajedničkog partnerskog pronalaženja izvora sufinanciranja projekta. Provodeći različite inovativne i kreativne programe, Udruga prenosi temeljne vrijednosti Ustava Republike Hrvatske, kao i vrijednosti i kulturno nasljeđe Europske unije te dugi niz godina svoje djelovanje aktivno usmjerava prema sprečavanju diskriminacije, rasizma, homofobije, ksenofobije i općenito kršenja prava manjinskih skupina.

Upravo uključujući brojne partnere, u planiranju i zajedničkoj provedbi projekata i projektnih aktivnosti, a koji svi imaju svoje mjesto u širokoj bazi pristupa, najbolje se može operacionalizirati razne perspektive, a koordinirano radeći zajedno osigurava se socijalna kohezija razvijenog društva i njezina održivost. 

Festival suvremenog židovskog filma Zagreb Vojnovićeva 15, HR-100000 Zagreb OIB:04338763558
Tel./Fax: 385 1 48 136 58
e-mail: info@jff-zagreb.hr
copyright Festival suvremenog židovskog filma Zagreb