Film i diskusija

Film i diskusija

Raspored diskusija:

16.12.2020. u 18h - Aktivnije sudjelovanje mladih

18.12.2020. u 18h - Zaštita europskih vrijednosti

*za pristup diskusijama korisnik se treba prijaviti/registrirati na stranici

Film i diskusija je EU projekt u kojem je cilj potaknuti promišljanje aktualnih europskih i hrvatskih tema koje su iznimno bitne za našu sadašnjost ali još i više: budućnost.

Filmovi su odlični uvodnici u diskusije jer daju govornicima različite perspektive, poticaj na analiziranje tema koje su u ovogodišnjem izdanju događanja okrenute prvenstveno mladima. Točnije, njihovom aktivnom sudjelovanju u društvu i percepciji niti (društvenih i pojedinačnih vrijednosti) koje nas međusobno povezuju u naddržavnoj organizaciji zvanoj Europska unija.

partneri


Search